“Was er vroeger maar een festival als Let’s Gro”

De Groningse wethouder Mattias Gijsbertsen wil jongeren zoveel mogelijk laten meedenken over de toekomst van de stad. En dus ook over onderwerpen als diversiteit en armoede. Daarom gaat hij veel met ze in gesprek. Ook vindt hij het belangrijk dat er initiatieven zijn als het festival Let’s Gro. Ze zijn volgens hem goed voor de ontwikkeling van jongeren.

Mattias Gijsbertsen (GroenLinks) had het mooi gevonden als er in zijn jeugd initiatieven waren geweest als Let’s Gro: “Ik groeide op in een vrij conservatieve omgeving. Maar net als iedereen had ik wel vragen over allerlei dingen. En behoefte aan manieren om mezelf te durven zijn, te laten inspireren en te ontwikkelen. Dat bieden evenementen zoals Lets’ Gro volop.”

Als wethouder voor onder andere jeugdzorg, integratie en emancipatie vindt hij diversiteit (een belangrijk thema tijdens Let’s Gro) erg belangrijk: “We moeten verschillen vieren en niet bedreigend vinden. Het verbinden van totaal verschillende doelgroepen leidt tot veel mooie initiatieven. Al deze groepen vormen samen de kracht van de stad. Om het zoveel mogelijk te stimuleren, zijn we als gemeente gestart met een diversiteitsagenda. Daarmee willen we samen met andere organisaties zoveel mogelijk groepen bij elkaar brengen.”

Schooluitval voorkomen
Tijdens het Lets’ Gro-festival staat ook het maken van keuzes door jongeren centraal. Niet voor niets, want niet iedereen maakt meteen de goede keuze. De gemeente begeleidt jongeren op verschillende manieren. Mattias: “Een groep die we bijvoorbeeld veel aandacht geven, zijn jongeren die uitvallen in het MBO. Bij hen kijken we hoe ze tóch kans maken op een baan of weer naar school kunnen. Zonder diploma is het lastig een baan te vinden en raak je snel in een negatieve spiraal.”

Schulden oplossen met onderwijs
Een ander probleem waar een grote groep jongeren in Groningen mee kampt: schulden. Denkt hij dat de studieschuld in onze studentenstad een probleem gaat worden? Mattias: “De schuldenproblematiek is ook in Groningen groot als je bijvoorbeeld kijkt naar het gebruik van mobiele telefoons. Dat jaagt jongeren enorm op kosten. Onderwijs is de beste oplossing voor schulden. Met een diploma vind je sneller werk en kun je schulden afbetalen. Waarover ik me ook zorgen maak, is dat er nog veel kinderen onder de armoedegrens leven. Ook in Groningen. Daar doen we op een aantal manieren wat aan. Soms zit hem dat in kleine dingen. Bijvoorbeeld het zorgen voor een fiets, zodat ze naar vriendjes kunnen en mee kunnen doen met sport- en cultuuractiviteiten.”