Wat motiveert… Eline Tuinman?

Eline Tuinman Kroon Magazine

Eline Tuinman studeert Maatschappelijk Werk en Dienstverlening in Groningen. In haar eigen stad zet zij zich in voor daklozen. Zij wil twee dingen. Eén: de negatieve beeldvorming over daklozen veranderen. En twee: de daklozen wegwijs maken in het woud van de hulpverlening. Wat bezielt haar?


Wat motiveert… vertelt het bijzondere verhaal van betrokken jonge vrijwilligers.
Ben of ken jij iemand die in deze rubriek past? Neem dan contact met ons op.


Tijdens haar stage bij Open Hof, dagopvang voor dak- en thuislozen, zag Eline dat mensen die dakloos worden niet weten waar ze terecht kunnen voor hulp. Vaak worden zij van de ene organisatie naar de andere doorverwezen, van het kastje naar de muur. Met goede informatie wil zij ervoor zorgen dat mensen binnenkort zelf kunnen bepalen waar ze aankloppen voor hulp.

“Er zijn 60 organisaties voor daklozen in Groningen, vind dan maar eens je weg”

”Er zijn in Groningen 60 verschillende organisaties die iets doen voor deze doelgroep. Zie dan maar eens de weg te vinden”, begint Eline. Om deze reden ontwierp Eline een systeem waarmee ze inzicht geeft in het woud van mogelijkheden. “Dit staat nu nog op papier, maar mijn ambitie is om dit in een digitaal systeem beschikbaar te maken”.

Eline: “voordat ik zelf contact had met daklozen, was mijn beeld dat ze lui zijn en niets te bieden hebben. Na de eerste dag op mijn stage was dat beeld al veranderd. Al mijn vooroordelen waren in één klap weg. Ik kwam erachter dat deze mensen vaak heel vriendelijk zijn en veel kwaliteiten hebben. Ze hebben allemaal een uniek verhaal. Ik vind het belangrijk dat ze als mensen gezien worden en niet alleen als dakloos. Daarom ga ik ook met filmpjes werken.”

“Het is raar om daklozen als één groep te zien. De onderlinge verschillen zijn enorm!”

“Het is vaak onwetendheid waardoor mensen een vertekend beeld hebben van deze doelgroep. Trouwens: eigenlijk is het heel raar om dakloze mensen als één groep te zien. De verschillen onderling zijn groter dan de overeenkomsten. Net als bij ‘gewone’ mensen. Die noem je toch ook geen ‘niet-daklozen’? Ik vind het belangrijk meer te laten zien van deze mensen.

Ook iets doen voor een dakloze, maar je weet niet hoe? Kijk eens op deze websites: