Hoe kun je als wethouder jongeren motiveren?

Matthias Gijsbertsen

Stel je bent wethouder en verantwoordelijk voor het jongerenbeleid in je stad. Hoe zorg je dan voor meer maatschappelijke betrokkenheid onder jongeren? Florien Santing (18) is zelf een actief vrijwilliger. Zij stelde deze vraag aan de Groningse wethouder Mattias Gijsbertsen.

Vindt u de jongeren in uw gemeente Groningen actiever dan in andere steden?
“Ik kan die vraag beter aan jou stellen! Wat denk jij?”

Hahaha, ik stel hier de vragen!
“Ik ben best serieus, jij kunt dat waarschijnlijk beter beoordelen. Maar ik ben natuurlijk wel blij met de grote betrokkenheid van jongeren. Ik vind het belangrijk dat een stad de jeugd uitdaagt actief te worden. Misschien komt het juist doordat we als Groningen kleiner zijn dan bijvoorbeeld Amsterdam, en we onderling wat hechter zijn. Het is de kunst om een grote stad in sociaal opzicht te laten voelen als een dorp, waar mensen oog hebben voor elkaar. Maar goed: waarom jongeren in Groningen blijkbaar actiever zijn? Geen idee. Laten we gewoon onze zegeningen tellen en er heel trots op zijn!”

Het is de kunst om een stad in sociaal opzicht te laten voelen als een dorp, waar mensen oog hebben voor elkaar.

Toch zijn er nog heel veel jongeren níet actief.
“Voor mijn gevoel worden jongeren de laatste jaren wel steeds actiever. Ik zie echt meer maatschappelijke betrokkenheid. Niet alleen als het gaat om een ander helpen, maar bijvoorbeeld ook als het gaat om het anders inrichten van de maatschappij en je leven. Jongeren zijn daarin steeds mondiger, zelfstandiger en initiatiefrijker. Zelf dingen maken en opstarten is nu iets heel gewoons en dat was lang niet altijd zo. Ik heb er natuurlijk geen onderzoek naar gedaan, maar ik heb wel het idee dat er ook een soort tijdsgeest is waarin het veel vanzelfsprekender is geworden je in te zetten voor je naaste en je omgeving.”

Het kan natuurlijk altijd meer. Hoe denkt u jongeren enthousiast te krijgen?
“Zoiets kun je niet van bovenaf opleggen. Mensen moeten elkaar inspireren en aansteken. Dat begint vaak met een klein clubje van mensen die elkaar regelmatig tegenkomen. Als iemand jou dan vraagt mee te helpen bij een activiteit, zeg je sneller ‘ja’. Waarna dat netwerk vervolgens nog verder groeit. Je moet je een onderdeel voelen van een beweging.”

In 2014 werd de maatschappelijke stage afgeschaft. Vond u dat jammer?
“Aan de ene kant wel natuurlijk. Want ik ben ervan overtuigd dat het een heel bepalende periode is voor wat je in de rest van je leven gaat doen. Al kun je je afvragen hoe vrijwillig het vrijwilligerswerk was dat jongeren deden. De wil om je in te zetten voor een ander, of je tijd te besteden aan klusjes die geen geld opleveren moet vanuit jezelf komen. Anders heeft het niet zoveel zin.”

Heeft u tips voor jongeren of organisaties die meer met vrijwilligerswerk willen doen?
“Ik ben geen expert, maar ik kom door mijn werk op veel plekken waar jongeren actief zijn. Daar zie ik regelmatig dezelfde gezichten. Van een paar weet ik dat ze zelf uit een kwetsbare positie komen, en elke keer zijn ze weer wat verder gegroeid. Ze hebben meer zelfvertrouwen gekregen en blijken soms zelfs in staat andere jongeren over de streep te trekken om actief te worden. In zo’n netwerk, zo’n beweging geloof ik heel erg. Organisaties als Jimmy’s werken ook met die aanpak en zij laten zien dat het werkt.”

Ik heb als jongere ooit vrijwilligerswerk gedaan in een verzorgingshuis voor ouderen. Ik vraag me nu wel af waarom ik juist dat heb gekozen

Stel u bent vijftien jaar jonger en u wilt vrijwilligerswerk doen. Wat zou u dan doen?
“Ik heb als jongere meegeholpen in een verzorgingshuis voor ouderen. Ik vraag me nu wel af waarom ik juist dat als vrijwilligerswerk heb gekozen, maar ik heb het met veel plezier gedaan. Blijkbaar had ik de behoefte om naast mijn studie wat maatschappelijks te doen, mijn horizon te verbreden. En dat is daardoor zeker gebeurd!”

Wethouder Mattias Gijsbertsen (30) is één van de jongste wethouders van Nederland. Hij studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Al heel snel had politiek zijn interesse. Zo was hij tijdens zijn studie onder meer voorzitter van DWARS, de jongerenorganisatie van GroenLinks. In 2006 werd hij gemeenteraadslid in de stad Groningen namens GroenLinks. In 2014 was hij lijsttrekker van deze partij en na de verkiezingen werd hij gekozen tot wethouder. Hij is als wethouder verantwoordelijk voor onder andere sociale zaken en jeugdzorg.